การขนส่งสาธารณะในเมือง และแก้ปัญหาด้านการขนส่งสาธารณะอย่างครบ

การคมนาคมขนส่งสาธารณะหรือการขนส่งสาธารณะคือบริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารที่สามารถใช้ได้โดยสาธารณชน ซึ่งแตกต่างจากรถแท็กซี รถร่วม หรือรถเมล์เช่าเหมาคันที่จะไม่รับผู้โดยสารแปลกหน้าหากไม่มีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า วิธีการขนส่งสาธารณะรวมไปถึงรถประจำทางสาธารณะ รถราง รถลาก และรถไฟ แล้วยังหมายรวมถึงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินและเรือข้ามฟาก สายการบิน รถทัวร์ และรถไฟระหว่างเมืองมักจะใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมือง มีการพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงในหลายพื้นที่ทั่วโลกอีกด้วย

การขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่ให้บริการโดยมีกำหนดเวลา แท็กซี่ร่วมให้บริการเมื่อมีผู้โดยสารหรือมีผู้โดยสารเต็มคันแล้วแต่กรณี ระบบการขนส่งที่เป็นโครงข่ายรองมีให้บริการในพื้นที่ที่มีประชากรน้อยหรือในพื้นที่ที่ต้องการการให้บริการส่งถึงหน้าบ้าน

ปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งสาธารณะถือว่ามีความสำคัญต่อคนในสังคมไม่น้อย เพราะมีผู้เข้าไปใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นจำนวนมาก และจะเป็นอย่างไรหากการขนส่งสาธารณะที่ว่านี้ไม่มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ อันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หลายครอบครัว ต้องได้รับความสูญเสียอีกสักเท่าไร ยกตัวอย่างเช่นรถประจำทางที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ขับขี่ขับด้วยความประมาท เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย สิ่งที่ทางเราและคนในสังคมต้องการคือ
1.โปรดเข้มงวดในการตรวจสอบระบบการให้บริการรถสาธารณะทุกประเภทโดยเฉพาะรถตู้ เพราะปัจจุบันมีการเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมากซึ่งรถเหล่านั้นมักจะไม่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการที่เพียงพอ
2. โปรดเข้มงวดกับการตรวจสอบสภาพรถและระบบความปลอดภัยของรถที่ให้บริการรวมไปถึงคนขับรถด้วยเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัย